Search form

Zan 14

Zozi 'tʋwli 'bɛ cɩ Bali va -si -a

1Zozi "e 'nan 'e -srunɔn lɛ 'nan: «Te 'ka 'ci 'e baa -ji 'mlɔnmlɔn dɩ! 'Ka yi -tɛra Bali da, ɛn 'ka yi -tɛra "nyian 'an da! 2'An "tɩ "le "kɔnnɛn "bɛ, -nyrannan "kaga "a -nan. An "ta -ko 'ka -nyrannan "man drɛlɛ. "Te -nyrannan 'ka 'nan dɩɛ, "te ma'an vɩlɛ 'cɛɛ dɩ. 3-Yee "wɛan -te an -kʋ ɛn an 'ka -nyrannan "man drɛ bɛ, an -taa 'ka 'silɛ -e -kaa kʋ -nan nun. -Kaa -nyrannan -kɔan 'e cin va. 4Fɛ nɛn an "ta -ko -nan 'gʋɛ, -kaa -nan si -tɔa.»

5Ɛn Toma "e -yrɛ 'nan: «Minsan, fɛ nɛn i "ta -ko -nan bɛ, kʋ'a -nan si tɔa dɩ. Kʋa dra 'kɔ -e 'kʋ -nan si -tɔ?»

6Zozi "e -yrɛ 'nan: «Mɛɛn cɩ -si -a, ɛn mɛɛn cɩ 'wɩ tɩglɩ 'a, ɛn mɛɛn cɩ 'belidɩ -a. Min 'ka 'kɔlaman -e 'e 'kʋ 'an "tɩ 'va, te ya'a 'ciɩlɛa 'an 'va dɩ. 7Min nɛn an cɩ -a bɛ kaa -tɔ, -yee "wɛan kaan "tɩ -tɔa. 'Bɛ nɛn 'gʋɛ kaan "tɩ 'yɩ, ɛn zɩ e cɩ bɛ, kaa -tɔdɩ 'sia.»

8Ɛn Filipʋ "e 'si "va 'nan: «Minsan, 'i "tɩ 'bɔ bɛ, 'i -kɔɔn 'kʋɛ, te 'kʋ 'ci 'sɔ.»

9Zozi "e -yrɛ 'nan: «Filipʋ, an 'mɔn 'ka yei "kaga, ɛn yia tian 'an 'tɔlɛ dʋʋ? Min nɛn yaan 'yɩ bɛ, te -a san 'an "tɩ 'yɩ. -Mɛ "le "wɛan yia ve 'nan 'an "tɩ -kɔɔn 'cɛɛ? 10Yi'a yi 'tɛala "da 'nan 'kʋ 'vale 'an "tɩ "a kʋ ya min -tʋwli "a dʋʋ? 'Wɩnun nɛn maan ve 'cɛɛ 'gʋɛ, ya'a 'sia 'an 'bɔ 'va dɩ. 'An "tɩ 'bɔ nɛn kʋ ya -a min -tʋwli "bɛ, -yɛɛ -ciala 'an 'va -e 'e 'yee 'wɩnun 'lɛ sɔɔ. 11'Ka yi -tɛra "da 'nan 'kʋ 'vale 'an "tɩ "a kʋ ya min -tʋwli "a. Ɛn -te ka'a yi 'tɛala 'an da 'an 'lewei 'le "wɛan dɩɛ, 'ka yi -tɛra 'an da, wɩnun nɛn maan dra bɛ -yee "wɛan. 12Maan ve 'cɛɛ 'wɩ tɩglɩ 'a 'nan, min nɛn e yi -tɛra 'an da bɛ, 'wɩnun nɛn maan dra 'gʋɛ, -a san "e "dra "nyian. -A -san -taa 'wɩ -dandan drɛlɛ e "mlian 'mɛn vɛ da, kɔɔ an "ta -ko 'an "tɩ 'va. 13'Wɩ pɛɛnɔn nɛn kaa laabo 'an "tɩ 'lɔ te ka ya 'mɛn vɛ -a bɛ, maan dra, 'dʋ -e 'an "tɩ 'tɔ 'e drɛ -dan 'mɛn "wɛan. 14-Te ka 'wɩ 'tʋ laabʋ 'an 'lɔ te ka ya 'mɛn vɛ -a bɛ, maan dra.»

Zozi "e 'nan 'e -taa Bali lei 'saun 'a 'yee minnun da

15«-Te kaan ye "yi "bɛ, 'an wei da nɛn 'ka 'ta wʋla. 16Tɔɔn 'an "tɩ trʋ "baa -e 'e 'ka 'pa "vazan 'pa 'sia 'cɛɛ, -yɛɛ fo 'ka 'va 'li 'trilii. 17'Ka 'pa "vazan zɩɛ Bali lei nɛn 'e 'wɩ tɩglɩ -kɔɔnman min lɛ bɛ -nyrɛn. Minnun nɛn 'trɛda 'wɩnun 'gʋɛ -nyrɛn waa ye "yi "bɛ, ya'a 'kɔlaman -e 'e drɛ -wee vɛ -a dɩ, kɔɔ o yra 'ka "da 'zia dɩ, ɛn wa'a -tɔlɛ dɩ. 'Pian 'cee vɛ bɛ, "ka "tɔ, kɔɔ e ya 'ka 'va, ɛn 'ka -taa "drɛlɛ waa min -tʋwli "a. 18Ma'an 'ka 'tʋe 'ka 'saza "le 'nɛn nɛn -a "tɩ 'lee -a "bʋ "ka 'e da bɛ -yee 'wɩ 'zʋ dɩ. An lia 'an da 'ka 'va. 19E -fʋ tʋ "wɛnnɛn 'a, te 'trɛda minnun 'ka "nyian 'an 'ye dɩ. 'Pian 'cee vɛ bɛ, ka -taa -a yɩlɛ 'nan 'an yiɛ a "man "nyian 'e "pa 'ji. Ɛn "cee yiɛ 'fo "man "nyian. 20Tʋ zɩɛ -a man nɛn kaa -tɔa 'nan 'an "tɩ 'bɔ bɛ, kʋ ya -a min -tʋwli. Ɛn 'ka 'bɔ 'lee 'an 'bɔ bɛ, -kaa ya min -tʋwli "a. 21Min nɛn 'mɛn -pei -tɔ wɩnun -cin a "ji, te e 'ta 'wʋla "da "bɛ, -a san 'bɛ 'an ye "yi. Min nɛn yaan ye "yi "bɛ, 'an "tɩ -taa -a san yɩlɛ "yi, 'an 'bɔ an -taa -a san yɩlɛ "yi "nyian, ɛn 'an 'fli -kɔɔnman -yrɛ.»

22Ɛn -a -sruzan 'tʋ nɛn "nyian waa laabo Zudazi, te Zudazi Karioti "cɛɛ 'bɛ 'a dɩɛ, 'bɛ laabʋ -yrɔ 'nan: «Minsan, -mɛ "le "wɛan 'i 'fli -kɔɔnman 'kʋɛ, ɛn yi'a 'i 'fli kɔɔnman 'trɛda minnun lɛ dɩ?»

23Ɛn Zozi -a 'vɩ -yrɛ 'nan: «-Te min 'an ye "yi te e 'ta 'wʋla 'an wei da bɛ, -a -nan nɛn 'an "tɩ -taa -a san yɩlɛ "yi. Tɔɔn 'kʋ 'vale 'an "tɩ "a bɛ, kʋ -taa "talɛ -a san va -e 'kʋ -nyran "va. 24'Pian min nɛn ya'an ye "yi "dɩɛ, ya'a 'ta wʋla 'an wei da dɩ. Wei nɛn ka cɩ -a mannan 'gʋɛ, ya'a 'sia 'an 'va dɩ, 'pian 'an "tɩ 'nɛn yaan 'pa 'sia bɛ -a va nɛn e "sia.

25'Wɩnun 'gʋɛ maan tin "baa 'cɛɛ te an ya tian 'ka yei. 26'An "tɩ -taa "talɛ 'ka 'pa "vazan 'a 'an 'lɛji, Bali lei 'saun nɛn. -Yɛɛ 'wɩ pɛɛnɔn nɛn maan 'vɩ bɛ -a -cin -tɔa 'ka 'ji, ɛn -yɛɛ -ci "sia 'cɛɛ.

27'Ka 'fʋ -trɔɔ, 'mɛn -fʋdɩ -trɔɔ bɛ, maan -nɔn 'cɛɛ. Ma'an -fʋdɩ -trɔɔ ve 'ka 'man "le 'nan 'trɛda minnun -a ve 'ka man bɛ -yee 'wɩ 'zʋ dɩ. Te nyɛn 'e 'ka 'cɛn dɩ, ɛn te "klan 'e 'ka 'tɛ dɩ.

28Maan 'vɩ 'cɛɛ 'nan, an "ta -ko -e 'an li 'an da "nyian 'ka 'va. "Te kaan ye "yi "bɛ, "te 'ka 'ci "nranman, kɔɔ an "ta -ko 'an "tɩ 'va, ɛn 'an "tɩ -dan "mlian 'an da. 29'Wɩnun zɩɛ, maan 'vɩ 'cɛɛ 'vaa -e -a drɛ tʋ 'e bɔ. 'Dʋ -e "yɛɛ vɩnan 'e drɛ bɛ, -e 'ka yi -tɛra 'an da. 30'Mɛn tʋ 'ka "nyian "kaga -e 'an 'wɩ tin 'ba 'cɛɛ dɩ, kɔɔ Satan nɛn e 'trɛ 'gʋɛ -a "paala bɛ, e ya -tanan. -Yee 'plɛblɛ 'ka 'an da dɩ, 31'pian -e 'trɛda minnun 'o -tɔ 'nan, 'an "tɩ ye "yi "bɛ, 'wɩ nɛn yaa 'vɩ 'mɛn bɛ an 'ta 'wʋla "da.

'Ka 'wluan lou, -kaa kʋ!»