Search form

Zan 14:17

17'Ka 'pa "vazan zɩɛ Bali lei nɛn 'e 'wɩ tɩglɩ -kɔɔnman min lɛ bɛ -nyrɛn. Minnun nɛn 'trɛda 'wɩnun 'gʋɛ -nyrɛn waa ye "yi "bɛ, ya'a 'kɔlaman -e 'e drɛ -wee vɛ -a dɩ, kɔɔ o yra 'ka "da 'zia dɩ, ɛn wa'a -tɔlɛ dɩ. 'Pian 'cee vɛ bɛ, "ka "tɔ, kɔɔ e ya 'ka 'va, ɛn 'ka -taa "drɛlɛ waa min -tʋwli "a.