Search form

Zan 14:9

9Zozi "e -yrɛ 'nan: «Filipʋ, an 'mɔn 'ka yei "kaga, ɛn yia tian 'an 'tɔlɛ dʋʋ? Min nɛn yaan 'yɩ bɛ, te -a san 'an "tɩ 'yɩ. -Mɛ "le "wɛan yia ve 'nan 'an "tɩ -kɔɔn 'cɛɛ?