Search form

Zan 16:13

13Bali lei nɛn e 'wɩ tɩglɩ 'ci "sia min lɛ bɛ, -te e -ta bɛ, -yɛɛ 'wɩ tɩglɩ pɛɛnɔn 'ci "sia 'cɛɛ. Ya'a 'wɩ 've 'e 'bɔ 'le 'plɛblɛ 'a dɩ, 'pian 'wɩ nɛn yaa man bɛ, -nyrɛn yaa ve minnun lɛ. 'Wɩ nɛn e -taa "drɛlɛ -kɔɔbli bɛ, -nyrɛn yaa -ci "sia minnun lɛ.