Search form

Zan 16:17

17Zɩ Zozi 'wɩ zɩɛ -a 'vɩ bɛ, ɛn -a -srunɔn -mienun 'wɩ vɩdɩ 'sia o cin yei. Waa 'vɩ 'nan: «'Wɩ nɛn yaa 'vɩ -cɛɛ 'gʋɛ, -a -ci nɛn 'nɔn? Yaa 'vɩ 'nan, tʋ -fʋ "wɛnnɔn -e 'ka vɩlɛ 'kaan yɩ "nyian dɩ, ɛn tʋ "wɛnnɛn 'a "nyian -e 'kaan yɩ. Ɛn yaa 'vɩ "nyian 'nan an "ta -ko 'an "tɩ "srɔn.