Search form

Zan 16:22

22-A -tʋwli "nɛn "nyian 'cee vɛ -a. Tʋ 'gʋɛ -a bɛ 'ka 'ta a -trɔdrɔ, 'pian an 'ka yɩ pee wo -e 'ka 'ci 'e "nran. Ɛn min -tʋ 'ka 'kɔlaman -e 'e ci "nrandɩ zɩɛ -a 'si 'ka 'lɔ dɩ.