Search form

Zan 16:25

Zozi "e 'nan 'e -srunɔn 'o -pɔan 'kun

25«'Wɩnun zɩɛ, maan 'vɩ 'cɛɛ -kɔnnɛn "ji. Tʋ -tʋ -taa "bɔlɛ, te ma'an "nyian 'wɩ tin 'baa 'cɛɛ -kɔnnɛn "ji dɩ, 'pian 'an "tɩ "le 'wɩ tin "baa 'cɛɛ 'wein.