Search form

Zan 16:32

32'Pian maan ve 'cɛɛ 'nan, tʋ -tʋ -taa "bɔlɛ, 'ka pɛɛnɔn fuimlan "man -e min -tʋ 'e 'kʋ 'e 'lɛ zia. -A tʋ 'bɔ 'bɔ 'va. Tʋ zɩɛ -a man nɛn kaan "tʋe 'an -tʋwli. 'Pian an 'ka 'an -tʋwli "dɩ, kɔɔ 'an "tɩ -kɔan 'an "srɔn.