Search form

Zan 16:33

33An -fɔ 'e 'flin an 'wɩnun pɛɛnɔn 'gʋɛ -a 'vɩ 'cɛɛ 'nan -e 'ka 'fʋ -trɔɔ, -e -kaa drɛ min -tʋwli "a -le "wɛan. Ka -taa 'ka yra yɩlɛ 'trɛda, 'pian 'ka -pɔan 'e 'sɔ, an 'trɛda 'plɛblɛ pɛɛnɔn klɩ.»