Search form

Zan 17:1

Zozi Bali trʋ 'ba 'e -srunɔn lɛ

1Zɩ Zozi cɛɛn 'wɩ zɩɛ -a vɩdɩ man bɛ, 'e yra -tɔ laji, ɛn e 'nan:

«'An "tɩ, -a tʋ 'bɔ. 'An 'bɔ nɛn 'i 'pɩ -a bɛ, 'yian 'tɔ drɛ -dan, -e 'mɛin 'tɔ drɛ -dan "nyian.