Search form

Zan 17:11

11An "ta "sia 'trɛda -e 'an 'lʋ 'i 'va nun te "o "ya wo 'trɛda 'gʋ. 'An "tɩ "nɛn e ya 'saun bɛ, 'i 'tɔ nɛn yia -nɔn 'mɛn bɛ -yee 'plɛblɛ 'a, 'i yiɛ 'tɔ o va, 'dʋ -e -kaa fʋ waa -tʋwli "le zɩ 'kʋ cɩ 'yia min -tʋwli "a bɛ -yee 'wɩ 'zʋ.