Search form

Zan 17:12

12Tʋ nɛn te an ya o va 'trɛda bɛ, 'an yiɛ 'tɔ o va, 'i 'tɔ nɛn yia -nɔn 'mɛn bɛ, -yee 'plɛblɛ 'a. Min -tʋwli 'ka 'sanlɛ dɩ, -te yaa 'silɛa min -wlidɩ "a dɩɛ. -Yɛɛ 'san 'nan -e Bali wei nɛn 'e 'crɛn -tɛdɩ bɛ 'e 'lɛ sɔɔ.