Search form

Zan 17:24

24'An "tɩ, minnun pɛɛnɔn nɛn i o -nɔn 'mɛn bɛ, an ya "va 'nan 'kʋ 'kɔn waa fɛnan nɛn an -kɔan "bɛ -a -nan. An ya "va 'nan 'o 'mɛn -dan ci yɩ. Yian drɛ -dan, kɔɔ yian 'yɩ "yi, te yi'a tian 'trɛ drɛlɛ dɩ.