Search form

Zan 17:9

9-Wee "wɛan nɛn an cɩ 'i trʋ 'banan. An 'ka 'i trʋ 'banan 'trɛdanɔn pɛɛnɔn 'le "wɛan dɩ. 'Pian minnun nɛn i o -nɔn 'mɛn bɛ, -wee "wɛan nɛn an cɩ 'i trʋ 'banan, kɔɔ o ya 'yie vɛ -a.