Search form

Zan 18:15

Piɛri yɔɔ "da 'nan 'e 'ka Zozi -sruzan 'a dɩ

(Mt 26.69-70; Mk 14.66-68; Lk 22.55-57)

15Simɔn Piɛri 'lee Zozi -sruzan 'tʋ, 'bɛ sɔɔnla Zozi 'bɔ -sru. Zozi -sruzan 'tʋ zɩɛ Bali -pannɔn 'tazan 'bɔ -a -tɔa. -Yee "wɛan -yɛɛ wlala 'o 'vale Zozi 'a Bali -pannɔn 'tazan 'bɔ 'le -klɔn -ji.