Search form

Zan 18:23

23Ɛn Zozi -a 'vɩ -yrɛ 'nan: «-Te maan 'vɩ 'wlidɩ "bɛ, 'wɩ nɛn maan 'vɩ "va "wlidɩ "bɛ, 'i vɩ 'mɛn. Ɛn -te ma'an 'wɩ 'wlidɩ "vɩlɛ dɩɛ, -mɛ "le "wɛan nɛn i fɛ 'lɛ wo 'an 'ji?»