Search form

Zan 18:36

36Ɛn Zozi "e 'nan: «'Trɛda minnun "cɛɛ 'an 'tɔ mingɔnnɛn -a dɩ. "Te -wɛɛ 'an 'tɔ mingɔnnɛn -a bɛ, "te 'an 'sunɔn 'an 'ta kuli -tan, -e minnun 'o vɩlɛ 'waan 'nɔn Zuif 'nɔn 'tanɔn lɛ dɩ. 'Trɛ 'gʋɛ -a da minnun "cɛɛ 'an 'tɔ mingɔnnɛn -a dɩ.»