Search form

Zan 18:37

37Ɛn Pilati -a 'vɩ -yrɛ 'nan: «Yioo, mingɔnnɛn nɛn 'yia?»

Zozi "e 'nan: «-Inyan, -a 'bɔ nɛn i "sia -a vɩnan bɛ an ya -a. An -ta 'trɛda 'nan -e 'an 'wɩ tɩglɩ vɩ minnun lɛ. -Yee "wɛan waan 'ya, minnun pɛɛnɔn nɛn o 'wɩ tɩglɩ -tɔa "bɛ, 'o "trɔɛn -tɔa 'an wei lɛ.»