Search form

Zan 19:10

10Ɛn Pilati "e -yrɛ "mɛn 'nan: «'An 'bɔ 'lɛ nɛn yi'a 'wɩ 'tʋ sia "da "dʋʋ? Yi'a tɔa 'nan -a -si a 'an 'lɔ -e 'an 'si 'i man dʋʋ, ɛn -te 'bɛ "cɛɛ dɩ -e 'mɛin -pɛin yiba "plan da dʋʋ?»