Search form

Zan 19:29

29-Wɛn 'wlɛ nɛn e -fɔla -trilii bɛ, -a -pɔ -tʋ a 'sounjanun 'bɔ 'lɔ -wee mlinvɛ -a. Ɛn o sɔ -tʋ 'si, waa 'fɔ -wɛn zɩɛ -a, waa yrɩ -cɛan "nɛn, ɛn waa -tɔ -a 'lɛbo "nɛn.