Search form

Zan 2:6

6'Yi 'tɔbɔ nɛn 'e drɛdɩ -kɔlɛ -a bɛ, -a 'shɛɛdʋ a fɛ 'bɔ zɩɛ -a -nan. 'Yi 'tɔbɔ zɩɛ -a -ji nɛn Zuif 'nɔn 'o 'cɛin 'lee 'o 'pɛ -man "foe yi "sia -e 'o 'fli drɛ 'saun Bali 'lɛ. -A -tʋ -kɔlaman e 'yi "siala "tugu -yaa tʋ.