Search form

Zan 20:19

Zozi 'e 'fli kɔɔn 'e -srunɔn lɛ

(Mt 28.16-20; Mk 16.14-18; Lk 24.36-49)

19'Mɔnnɛn yi 'bɔ 'lein zɩɛ -a funninmlan, ɛn Zozi -srunɔn 'o cin 'yɩ 'kɔn 'tʋ -ji. 'Kɔn zɩɛ waa -fɔ -ji, o ya "klannan Zuif 'nɔn 'tanɔn 'lɔ 'le "wɛan. 'Nun tɔɔn, ɛn Zozi 'bɔla o va, e -tɔ o yei, ɛn e -wlɛ 'nan: «Bali 'e 'fʋdɩ -trɔɔ -nɔn 'cɛɛ!»