Search form

Zan 20:26

26Yi 'sɔra "bɛ -sru, Zozi -srunɔn a 'o cin yɩdɩ "nyian 'kuin, te Toma a 'siɛn o va. 'Kɔn 'bɔ -kpɛinnun a 'e 'fɔdɩ -ji, 'nun tɔɔn ɛn Zozi bɔla o va, e -tɔ o yei ɛn e 'nan -wlɛ 'nan: «Bali 'e 'fʋdɩ -trɔɔ -nɔn 'cɛɛ.»