Search form

Zan 21:15

Zozi 'wɩ tin 'ba Piɛri lɛ

15Zɩ o cɛɛn fɛnun -blɩdɩ man bɛ, ɛn Zozi -a laabʋ Simɔn Piɛri -lɔ 'nan: «Zan -pɩ Simɔn, yian ye "yi e "mlian 'i bɔɛnun 'gʋɛ -wee 'an yɩdɩ "yi "da?»

Simɔn "e -yrɛ 'nan: «-Inyan, Minsan, yia -tɔa 'nan mɛin ye "yi.»

Ɛn Zozi "e -yrɛ 'nan: «'I yiɛ 'tɔ 'mɛn 'bla 'nɛnnun va!»