Search form

Zan 3:16

16-Yɛɛ cɩ 'nan Bali 'trɛdanɔn pɛɛnɔn 'yɩ "yi "bʋʋ "le "wɛan, 'e 'pɩ -tʋwli "nɔn -wee 'wɩ 'ji, 'nan -e min nɛn e yi -tɛra -a -pɩ zɩɛ -a da bɛ, -a san -nan 'e vɩlɛ 'e 'nyan dɩ, 'pian -e 'belidɩ nɛn ya'a 'nyaan dɩɛ, 'e drɛ -a san -le vɛ -a.