Search form

Zan 4:10

10Ɛn Zozi "e 'nan -yrɛ 'nan: «"Te fɛ nɛn Bali -a -nɔn minnun lɛ bɛ, 'nan yia -tɔa "bɛ, ɛn min nɛn yaa ve 'yiɛ 'nan 'i 'yi 'nɔn 'mɛn 'gʋɛ, yia -tɔa "bɛ, "te 'i 'bɔ 'bɛ 'yi laabʋ -yrɔ, -e 'i mlin, -e 'e 'yi nɛn e 'belidɩ -nɔan "min lɛ bɛ -a -nɔn 'yiɛ.»