Search form

Zan 4:23

23'Pian tʋ -tʋ -taa "bɔlɛ bɛ, ɛn -a tʋ 'bɔ 'bɔ 'va. Tʋ zɩɛ -a man nɛn Bali bɔ 'nɔn tɩglɩ -kaa "tɩ Bali bɔa Bali lei 'saun 'le 'plɛblɛ 'a, ɛn waa bɔa 'e -si tɩglɩ da. Bali bɔ 'nɔn zɩɛ o va nɛn -kaa "tɩ Bali cɩ.