Search form

Zan 5:14

14"Bɛ -sru, Zozi min zɩɛ -a 'yɩ Bali -pan 'kuin, ɛn e 'nan -yrɛ 'nan: «'I "trɔɛn "tɔ 'wɩ 'gʋɛ -yrɛ 'kpa! -Cɛ 'si 'i man, te 'i 'wɩ 'wlidɩ "drɛ "nyian dɩ, "tɔgɔ 'wɩ nɛn e -ciala 'wɩ zɩɛ 'bɛ da bɛ, 'e bɔ 'i man.»