Search form

Zan 5:19

Zozi 'le 'plɛblɛ bɛ Bali 'bɔ 'bɛ -nɔn -yrɛ

19Ɛn Zozi 'e 'fli -le 'wɩ 'vɩ -wlɛ 'nan: «Maan ve 'cɛɛ 'wɩ tɩglɩ 'a 'nan, Bali -pɩ 'ka 'kɔlaman 'wɩ 'tʋ drɛdɩ -a 'e 'bɔ 'wulo -ji wɩ -a dɩ, 'pian 'wɩ nɛn yaa -nan 'yɩ 'e "tɩ 'lɔ bɛ -nyrɛn yaa dra. 'Wɩ pɛɛnɔn nɛn -a "tɩ -a dra bɛ, -nyrɛn -a -pɩ -a dra "nyian.