Search form

Zan 5:23

23Yaa drɛ zɩɛ 'nan -e minnun pɛɛnɔn 'o -pɩ 'tɔ bɔ "le zɩ o -a 'bɔ 'tɔ bɔa "bɛ -yee 'wɩ 'zʋ. Min nɛn ya'a -pɩ 'tɔ bɔlɛ dɩɛ, te -a "tɩ "nɛn yaa 'pa 'sia bɛ, ya'a 'tɔ bɔlɛ dɩ.