Search form

Zan 5:3

3-Dubannun zɩɛ -a wlu bɛ, -cɛ -tɛnɔn "kaga yra 'o nyinnandɩ -nan. Yiɛ 'winɔn 'lee minnun nɛn o "tun "bo bɛ 'lee minnun nɛn 'o -srandɩ "tra "bɛ, o nɛn. [O ya -a man -pɛnnan 'nan 'yi 'e 'nyɔɔn "ji.