Search form

Zan 5:9

9'Nun tɔɔn -cɛ 'si min zɩɛ -a man, e 'yee nyinnan "davɛ 'sia, ɛn e 'ta wʋdɩ 'sia.

Yi zɩɛ -a da bɛ, te Zuif 'nɔn 'le 'flinla "yi nɛn waa laabo Saba bɛ -nyrɛn.