Search form

Zan 6:32

32Ɛn Zozi -a 'vɩ -wlɛ 'nan: «Maan ve 'cɛɛ 'wɩ tɩglɩ 'a 'nan, Moizi "cɛɛ -blɩfɛ tɩglɩ 'si laji ɛn yaa -nɔn 'cɛɛ dɩ. 'Pian 'an "tɩ 'bɛ -blɩfɛ tɩglɩ 'si laji, ɛn yaa -nɔn 'cɛɛ.