Search form

Zan 6:51

51'An 'bɔ 'bɛ cɩ -blɩfɛ nɛn e 'belidɩ -nɔan "bɛ -a. Min nɛn e -blɩfɛ zɩɛ -a blɩ bɛ, 'belidɩ nɛn ya'a 'nyaan dɩɛ e ya -a san -le vɛ -a. -Blɩfɛ 'bɔ nɛn an -taa -a -nɔnlɛ bɛ, 'an 'bɔ 'kɔlɛ nɛn. Maan -nɔan 'trɛdanɔn pɛɛnɔn 'beli vɛ -a.»