Search form

Zan 6:58

58'An 'kɔlɛ bɛ, -blɩfɛ tɩglɩ nɛn e 'si laji bɛ -nyrɛn. E 'ka "le 'nan fɛ nɛn 'ka tranun -a blɩ "bui "da bɛ -yee 'wɩ 'zʋ dɩ. Waa blɩ, ɛn ya'a 'kadɩ si 'lɛ wʋlɛ -wlɔ "dɩ. Min nɛn e -blɩfɛ 'gʋɛ -a blɩ bɛ, 'belidɩ nɛn ya'a 'nyaan dɩɛ e ya -a san -le vɛ -a.»