Search form

Zan 7:35

35Ɛn Zuif 'nɔn 'tanɔn -a laabʋ 'o cin lɔ 'nan: «Nyin zia nɛn e -taa "kʋlɛ -e -kaa vɩlɛ -kaa yɩ dɩ? E -ko Zuif 'nɔn nɛn 'o fuiladɩ "man 'trɛda bɛ o va, -e 'e 'wɩ "paa minnun nɛn o 'ka Zuif 'nɔn 'a dɩɛ o ji?