Search form

Zan 8:12

Zozi 'bɛ cɩ 'tɛ 'san nɛn e 'trɛdanɔn man dra 'wein bɛ -a

12Tʋ pee -a bɛ, ɛn Zozi 'wɩ tin 'badɩ 'sia "nyian minnun lɛ. Yaa 'vɩ -wlɛ 'nan: «'An 'bɔ 'bɛ cɩ 'tɛ 'san nɛn e 'trɛdanɔn 'man dra 'wein bɛ -a. Min nɛn e sɔɔnla 'an -sru "bɛ, te ya'a "nyian 'ta wo klun va dɩ, ɛn 'tɛ 'san nɛn e 'belidɩ -nɔan "min lɛ bɛ e ya -a san -le vɛ -a.»