Search form

Zan 8:14

14Zozi -a 'vɩ -wlɛ 'nan: «-Te 'an 'bɔ mɛɛn cɩ 'an 'bɔ 'fli -le 'wɩ vɩnan oo, 'wɩ nɛn maan ve 'gʋɛ, 'wɩ 'kpa nɛn. Kɔɔ fɛnan nɛn an 'si bɛ, maan -tɔa. Ɛn fɛnan nɛn an cɩ -kʋnan bɛ, maan -tɔa. 'Pian 'cee vɛ bɛ, fɛnan nɛn an "sia bɛ, ka'a -nan tɔa dɩ, ɛn fɛnan nɛn an cɩ -kʋnan bɛ, ka'a -nan tɔa dɩ.