Search form

Zan 9:21

21'Pian fɛ nɛn e drɛ 'lɔɔ ɛn -a yiɛ 'lɛ 'sʋ 'siɛn 'gʋɛ, kʋ'a tɔa dɩ. Ɛn min 'bɔ nɛn yaa yiɛ 'lɛ 'sʋ bɛ, kʋ'a 'bɛ 'tɔa "nyian dɩ. 'Ka 'wɩ laabʋ -a 'bɔ 'lɔ, e ya ceje -e 'e -ci vɩ 'e 'bɔ 'a.»