Search form

Luk 1:66

66Min -tʋdʋ pɛɛnɔn nɛn o 'wɩ zɩɛ -a maan "bɛ, 'o 'ci "nrɔndɩ "siala 'nan: «-Mɛ "a nɛn 'nɛn zɩɛ e -taa "drɛlɛ?» Kɔɔ waa -tɔa 'wein 'nan Bali -pɛ -trɔɔ a 'e 'padɩ 'nɛn 'bɔ da.