Search form

Luk 1:9

9'Wɩ nɛn Bali -pannɔn -a dra -tidi bɛ, -a 'bɔ nɛn waa drɛ. Ɛn cɛɛgʋɛ, Zakari da nɛn e -tria. E wla Bali -pan 'kuin, ɛn e -kʋ fɛ -tʋ nɛn -a -koei "a 'nɔnnɔn bɛ, -a 'tɛ 'blɩlɛ Bali lɛ.