Search form

Luk 10:21

Zozi 'e "tɩ 'tɔ 'bɔ

(Mt 11.25-27)

21Tʋ zɩɛ -a wlu bɛ, Bali lei 'saun ci "nrandɩ -nɔn Zozi lɛ. -A -nan nɛn Zozi "e 'nan: «'An "tɩ, yiɛ cɩ labli 'san -a, ɛn yiɛ cɩ 'trɛ 'san -a. Mɛin 'tɔ "yi "ve 'nan 'wɩnun nɛn yia yɔɔ minnun nɛn 'o 'fli "siala 'wɩ 'tɔnɔn -a bɛ o man bɛ, yia ta 'bɔla minnun nɛn 'o 'fli drɛ nannannun -a bɛ -wlɛ. 'Wɩ 'kpa nɛn, kɔɔ 'wɩ nɛn e cɩ 'i 'ci 'sɔ 'a bɛ, -a 'bɔ nɛn yia drɛ.