Search form

Luk 10:34

34E pli "man, ɛn yaa mlɔnnun yra bʋʋ 'nyrɔn 'lee -wɛn -a, ɛn yaa ta yrɩ. Zɩ e cɛɛn "man "bɛ, ɛn yaa 'si 'yee -sʋ da, tɔɔn ɛn e -kʋ -a -pɛnnɔn nyin -ji 'kuin, ɛn 'e yiɛ 'tɔ "va.