Search form

Luk 10:35

35-A ta tʋ cɛɛn, e 'lein 'wlɛ 'si "fli, yaa -nɔn -pɛnnɔn nyin -ji 'kɔn san lɛ, ɛn e 'nan -yrɛ 'nan: ‹'I yra 'si, 'i yiɛ 'tɔ min 'gʋɛ -a va 'mɛn! "Lala nɛn i "ta -a srɛman -a -wulo -wlu bɛ, -te an -ta bɛ -e 'an bɔla 'yiɛ.› »