Search form

Luk 10:7

7'Kɔn nɛn -a 'lɛ "nɛn 'nɔn 'ka 'pɛ 'kun bɛ, -a -nan nɛn 'ka 'fʋ. Ɛn fɛ oo fɛ nɛn waa -nɔn 'cɛɛ -ji -blɩvɛ -a 'lee mlinvɛ -a bɛ, 'ka -blɩ ɛn 'ka mlin. Kɔɔ min nɛn e ya 'nyranman -tʋ 'panan bɛ, -a -nɔan da nɛn -e -a -pan 'e 'kɔn. 'Pian te 'ka 'ciɩ 'kɔn 'lɛ "nɛn -tɔɔladɩ -a "da "dɩ.