Search form

Luk 11:18

18-A -tʋwli "nɛn "nyian Satan 'lee -yee -yʋnun -le vɛ -a. "Te -wɛɛ cɛɛn 'e cin man, ɛn o ya -kuli -tannan 'o cin yei "bɛ, "te -yee mingɔnnɛn trɛ -wi -a -nan 'mɔn. -Yee "wɛan -te 'ka ve 'an man 'nan Bɛlzebul 'bɛ 'plɛblɛ -nɔan 'mɛn, ɛn 'an -yʋ -wlidɩnun -pian "minnun -sru "bɛ, 'cee tin 'ka 'nɔnnɔn dɩ.