Search form

Luk 11:49

49Bali nɛn 'wɩ 'tɔdɩ pɛɛnɔn a -yrɔ "bɛ, e 'wɩ zɩɛ -a 'vɩ 'e 'cɛn. Yaa 'vɩ 'nan: ‹An -taa 'an 'lewei vɩnɔn 'lee 'mɛn 'pasianɔn 'a -wlɛ, 'pian o o -mie -tɛa, ɛn o 'tɛ "paa o -mie da.›