Search form

Luk 11:5

5"Bɛ -sru ɛn Zozi -kɔnnɛn "tʋ -fɔ -wlɛ. E 'nan: «Min -tʋ a 'ka yei, ɛn -a bee -tʋ -a. Bada -tɔ, ɛn e -kʋ 'e bee zɩɛ -a -va. Yaa 'vɩ -yrɛ 'nan: ‹'An bee, 'i yra 'si, 'i "mɛn 'kpɔun yaaga 'fɛ!