Search form

Luk 11:53

53Zɩ Zozi cɛɛn 'wɩ zɩɛ -a vɩdɩ man bɛ, ɛn e 'bɔla Farizɛn min zɩɛ -yee 'kuin. 'Wɩ pɛɛnɔn nɛn Zozi 'a 'vɩ bɛ, e 'bli 'fɔ 'fluba 'ci vɩnɔn 'lee Farizɛn 'nɔn 'ji "fo. -Yee "wɛan -e 'e 'sia tʋ zɩɛ -a man bɛ, o 'wɩ laabʋ 'siɛn -yrɔ "kaga.