Search form

Luk 12:39

39Maan ve 'cɛɛ 'nan, tʋ nɛn crinzan -taa "min crin wʋlɛ bɛ, "te 'kɔn san -a -tɔa "bɛ, "te -a man -kɔan 'e wʋʋdɩ tʋ pɛɛnɔn man, ɛn ya'a tʋe -e 'e 'yee 'kɔn 'fɔn dɩ.